Onze praktijk organisatie:

Click hier voor meer informatie over de Openingstijden en Bereikbaarheid

Click hier voor meer informatie over de Spreekuren.

Click hier voor meer informatie over Huisbezoek.

Click hier voor meer informatie over Aanvraag (herhaal) recepten.

Click hier voor meer informatie over Avond- nacht- en weekenddiensten.


Telefonisch Consult:

Aanvraag voor 10:30 uur, de huisarts belt u later op de dag terug.

Kwaliteit

Praktijk accreditatie

Aan Huisartsenpraktijk Huisartsen aan Zee te Scheveningen is de NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Click hier voor meer informatie over de achtergronden van de accreditatie.

Privacy

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Click hier voor meer informatie en het privacyreglement.

Opleidingspraktijk

Ook het feit dat wij opleidingspraktijk zijn voor voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes in opleiding ervaren wij als een manier om te werken aan onze kwaliteit in de praktijkvoering. Weinig is leerzamer dan het kritisch meekijken door onze collegae in opleiding en hun opleidingsinstituten!


De verschillende bevolkingsonderzoeken:

Vrouwen tussen 30 en 60 jaar worden eens per 5 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Dit kan gaan over baarmoederhals-, borst- of darmkanker.

Om meer informatie te vinden over bevolkingsonderzoeken, click hier.

Reizigersadvisering, vaccinaties en malariaprofylaxe.

Voor reizigersformulier click hier.

Dokter Jeurissen is bij Huisartsen aan Zee verantwoordelijk voor de reizigersadvisering, de reisvaccinaties en de malariaprofylaxe. Ze is daarvoor speciaal opgeleid en doet dit in samenwerking met www.dereisdokter.nl

Ook cliënten van buiten de praktijk zijn bij haar van harte welkom.

Het is de bedoeling dat u vooraf een vragenformulier invult waarin gevraagd wordt naar de details van uw reis. Deze vragenlijst kunt u hier vinden.

Vervolgens kunt u de praktijk bellen om een afspraak te maken bij dokter Jeurissen. Op de woensdag ochtend heeft ze een speciaal reizigersadvies spreekuur; na overleg kan van deze dag worden afgeweken.

De meeste vaccins hebben we in huis zodat u ze direct kunt krijgen. Wij zijn ook een geregistreerd LCR-gele koorts vaccinatiecentrum.

De prijs voor een consult is 28 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. De prijzen van de vaccins staan op de website van de reisdokter. Het consult en de vaccins kunt u met uw pinpas betalen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis krijgt u de rekening wel of niet vergoed. U moet dat zelf nagaan en indien mogelijk de rekening voor vergoeding bij de zorgverzekeraar indienen.


Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Bekijk hier de Patiënten Folder voor meer informatie.


Spreekuur Bloedafname

Tweemaal per week komt de prikdienst van het HMC Bronovo ziekenhuis naar de praktijk. Veel van onze patiënten (maar ook van buiten de praktijk) maken dankbaar gebruik van deze extra service.

Zowel op woensdag als op vrijdag steeds van 9.30 - 10.30 uur kunt u voor bloedafname bij ons op de praktijk terecht.

Patiëntenpas of legitimatie

Bij de bloedafname heeft u een patiëntenpas van HMC Bronovo nodig. Indien reeds in uw bezit wordt u verzocht deze mee te nemen. Als u nog geen patiëntenpas heeft dan vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geldige legitimatiebewijzen zijn uw paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument.


Praktijkfolder

Voor meer informatie over de praktijk kunt u hier de praktijk folder inzien en downloaden.


Griepprik

De griepvaccinatie beschermt u tegen influenza.

Als u om medische redenen in aanmerking komt voor een gratis vaccinatie dan krijgt u van ons hiervoor de jaarlijkse oproep per post. De griepprik is gratis voor mensen die behoren tot de risicogroep.

Dit is iedereen vanaf 60 jaar en ook mensen met COPD, astma, diabetes, hartziekten, chronische nierziekten en spierziekten onafhankelijk van de leeftijd.

Behoort u niet tot de risicogroep en wilt u toch een griepprik dan kan dat voor eigen rekening. Voor een oproep en een recept kunt u bellen met de assistente.

Als u aangeeft geen prik te willen maken wij daarvan een notitie in uw dossiers voor dat jaar. Het jaar erna zult u echter weer een oproep krijgen en kunt u opnieuw uw afweging maken.

Per jaar krijgen zo'n 900 mensen van ons de griepprik. Om dat mogelijk te maken concentreren wij de "griepcampagne" naar twee prikmomenten waarop we zoveel mogelijk mensen hopen te vaccineren. U ontvangt daarover bij de uitnodigingsbrief de precieze details.

Mocht u op deze momenten niet kunnen of is het te lastig voor u om de praktijk te bezoeken laat dit dan aan de assistente weten dan zorgen wij voor een andere oplossing.

Urine onderzoek

Het komt vaak voor dat uw urine moet worden nagekeken. In de meeste gevallen gaat het dan om te bekijken of er sprake is van een blaasontsteking. Maar ook onderzoeken we de urine vaak op bloed en/of eiwitten.

Indien u (gevraagd of ongevraagd) een urinemonster bij ons inlevert voor onderzoek dan vragen wij u aan het volgende te denken:

De urine moet zo vers mogelijk zijn en ook een aantal uren in de blaas hebben gezeten. Daarom is de ochtendplas vaak het meest geschikt maar dit is geen absolute voorwaarde.

Graag het urinemonster opvangen in een goed afsluitbare en schone container. Deze kunt u kopen bij de apotheek of drogist. Zet duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

Bewaar het urinemonster tot de tijd dat u het bij ons inlevert in de ijskast. Op die manier is het enkele uren "houdbaar".

Geef het urinemonster af aan de assistente bij de balie. Zij kijkt de urine na en overlegt met de huisarts over eventuele vervolgstappen.

Geestelijke gezondheidszorg

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan hierbij hulp bieden. De huisarts gaat vanaf 2014 een belangrijke rol spelen in de GGZ. De behandeling van mensen met wat zwaardere psychische aandoeningen gaat meer plaatsvinden dichtbij huis. (Onvrijwillige) opname in een GGZ-instelling moet een laatste keus zijn.

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.


Lees meer: http://www.atlasvanzorgindenhaag.nl/zorgwijzer/geestelijke-gezondheidszorg-in-den-haag/

Expat Information Dutch Medical System

Huisartsen aan Zee, Badhuiskade 9 2586 EM Den Haag ( Scheveningen ) telnr 350 18 62

Opening hours weekdays: from 8.00-17.00h

Consultation:

1/ for short questions between 8.00-9.00h, without appointment. First come, first served

2/ rest of the day: consultation by appointment. Please call between 8.00-10.00h

3/ consultation by telephone: call the assistent between 8.00-10.00h. The GP will call you back later that day.

In serious emergency between 17.00-8.00h and in weekends and public holidays the whole day, you can phone the doctors evening-, night- and weekendservice SMASH telnr. 346 96 69

You can ask our medical assistant practical questions. She makes your appointments and she deals with questions about prescriptions and testresults. She can give you advice and brochures. You can receive attention from her for bloodpressuremeasurement, bandaging wounds, removal of stitches, injections, urinetests, pregnancytests, copd, diabetes and hypertension (consultation nurse practitioner), debbing wrats etc.

Prescription: you can order your ( repeat ) prescription to our medical assistant by phone between 8.00-10.00h or by way of our website ( right uppercorn: herhaalrecepten). The assistant will send the prescription to your pharmacy. The next weekday you can get your medication at your pharmacy.

Home visits can be made by your GP when it is impossible for you to come to the practice because of medical reasons. You can phone before 10.00h to the assistant to ask for a home visit.